Hva er nabolagshuskonseptet?

Nabolagshuset, Petersborg åpnet dørene i 2020 med et mål om å bli en levende møteplass for nærmiljøet på Ensjø. Her har vi ulike aktiviteter og tilbud for naboene i området. Huset er prioritert for barn og unge, men også en viktig møteplass for generasjoner på tvers.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ferd Eiendom, beboere på Ensjø og bydelen. Husets primære målgruppe er hele Ensjøs befolkning. Det var Ferd Eiendom som tok initiativ til prosjektet, de ønsket å gi noe tilbake til lokalmiljøet. Dette som et resultat av en stedsanalyse av området hvor det kom tydelig frem at folk savnet møteplasser og tilbud spesielt rettet mot barn og unge. Vår visjon var derfor å kunne være med å bidra til å bygge nærmiljøet sammen med nabolaget.

Vi jobber hver dag med å kartlegge behov og ønsker i nærområdet. Et av våre mål er å engasjere naboene til å medvirke i alt det spennende som skjer på huset, fra start til slutt. Samt få muligheten til å ta eierskap og kunne påvirke hvordan de ønsker å ha det her. Tilbud og aktiviteter på Nabolagshuset, Petersborg er derfor aldri statiske, det endrer seg etter nabolagets ønsker, behov, engasjement og tilgjengelige ressurser. Vi har siden 2020 arbeidet frem fire unike grunnpilarer for Nabolagshus-konseptet: etterskoletilbud, unge i jobb, frivillighet og møteplasser gjennom utleie og utlån. Gjennom disse fire pilarene har vi skapt en viktig og levende møteplass for nabolaget på Ensjø.

Vi håper å kunne være et knutepunkt hvor mennesker får møte hverandre. Vi tilrettelegger, fasiliterer og bistår til at menneskene som bor her skal få eierskap til sitt nærmiljø, forhindre ensomhet og virker forebyggende.
Nabolagshuset, Petersborg er et hus som tilbyr bistand og kunnskap om hvordan man kan starte opp aktiviteter av og for nærmiljøet. Vi låner ut rom, ulike typer utstyr og hjelper alle engasjerte ildsjeler til å bygge opp tilbud og aktiviteter til glede for andre og deg selv.

Huset er først og fremst for nabolaget. Lån av rom er derfor prioritert til de som bor i området eller ønsker å holde aktiviteter for nabolaget på Ensjø. Hovedmålet for huset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Ensjø, der tilbud til barn og unge har en særlig prioritet. Du kan lese mer om tilbudene på huset her.