Om oss

Nadheim er et senter for alle som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Vi holder til i Norbygata 45 på Grønland i Oslo.

Vi er et senter med 13 ansatte med ulik fagbakgrunn, de fleste sosialfaglig, men også sykepleier og fysioterapeut. Vi har ansatte som snakker norsk, engelsk, thai, bulgarsk, italiensk og spansk.

Vi jobber oppsøkende på internett, i gata og på massasjeinstitutt. Vi tilbyr individuell oppfølging, praktisk bistand, ulike kurs og sosiale aktiviteter.

Vi som jobber på Nadheim ønsker et samfunn der alle som ønsker det har reelle alternativer til det å selge seksuelle tjenester. Vi ønsker oss også et samfunn som møter mennesker som selger seksuelle tjenester med respekt og likeverd.

Nadheim er drevet av og hovedsakelig finansiert av Kirkens Bymisjon, som har som sin visjon at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Som virksomhet består Nadheim av totalt tre avdelinger; Nadheim i Norbygata, Lauras hus, som er et døgnbemannet botilbud og Natthjemmet, som er et akutt overnattingssted.

For frivillige

Frivillige er en viktige ressurs i mange deler av arbeidet vårt. Ønsker du å være frivillig på Nadheim? Ta kontakt med St. Hanshaugen frivillighetssentral for mer informasjon

Brukerrådet på Nadheim

Nadheim har et brukerråd som består av 6 – 8 personer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer med å selge seksuelle tjenester. Brukerrådet er et rådgivende organ for Nadheims drift og deltar i det offentlige ordskiftet om kjøp og salg av seksuelle tjenester.

Brukerrådet kan kontaktes direkte på e-post: brukerradet.nadheim@bymisjon.no