Solbjørg jobber frivillig på Natthjemmet og lager middag til beboerne flere ganger i uken. Bilde

Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akuttovernattingstilbud til kvinner i Oslo som har tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet.

Natthjemmet har åpent fra 21.00 -12.00 alle dager. Vi tilbyr mat, vask av tøy, ren seng, samtaler og hjelp til formidling til hjelpeapparatet hvis kvinnen ønsker det. Kvinnene som kommer hit trenger ingen henvisning, eller ha Oslo-tilhørighet.

Noen av Natthjemmets målsetninger:

  • Trygg omgivelse med dekking av basale behov, som søvn, hygiene, helse, ernæring, sikkerhet, etc.
  • Inkludering av kvinnene i driften gjennom brukermedvirkning og brukerstyring.

Alle mennesker er skapt enestående, med en verdi og en verdighet ingen har rett til å krenke. Vi viser dette ved å være et sted hvor kvinnene kan komme som de er og være den de er.

14

sengeplasser

3000

årlige overnattinger

37år

gjennomsnittsalder på besøkende

Solbjørg i Nattehjemmet lager mat. Bilde

Solbjørgs livsviktige kveldsmat

Les mer