Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akuttovernattingstilbud til kvinner i Oslo som har tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet.

Natthjemmet har åpent fra 21.00 -12.00 alle dager. Vi tilbyr mat, vask av tøy, ren seng, samtaler og hjelp til formidling til hjelpeapparatet hvis kvinnen ønsker det. Vi tilbyr også enkel helsehjelp på natt, men vi har en sykepleier på dagtid som tilbyr helsehjelp etter avtale med nattevaktene. Kvinnene som kommer hit trenger ingen henvisning.

Natthjemmet har en booppfølger som hjelper kvinner som skal flytte i egen bolig, og vår målsetting er å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv.

Brukermedvirkning og brukeransvar er grunnleggende mål for arbeidet på huset. Mange av kvinnene som kommer til Natthjemmet, er mer vant til å bære sine tap enn å håndtere suksess. Derfor fokuserer vi på å lære og takle suksess, forvalte og utvikle talent og at miljøet på huset er preget av at ting er mulig.

Noen av Natthjemmets målsetninger:

  • Trygg omgivelse med dekking av basale behov, som søvn, hygiene, helse, ernæring, sikkerhet, etc.
  • Inkludering av kvinnene i driften gjennom brukermedvirkning og brukerstyring
  • En arena for kreativitet, brukerinvolvering og sosial deltakelse.
  • Tilbud om arbeidstreningsplasser i samarbeid med Nav og andre.

14

sengeplasser

3000

årlige overnattinger

37år

gjennomsnittsalder på besøkende

Alle mennesker er skapt enestående, med en verdi og en verdighet ingen har rett til å krenke. Vi viser dette ved å være et sted hvor kvinnene kan komme som de er og være den de er.

Solbjørg jobber frivillig på Natthjemmet og lager middag til beboerne flere ganger i uken. Bilde

Solbjørgs livsviktige kveldsmat

Da Solbjørg Opøien mistet mannen sin rett før jul for fire år siden, raknet livet. Gleden over å leve fikk hun tilbake da hun begynte å lage kveldsmåltider til kvinner i rusmiljøet.