Handlekurv

«Aktivitet og livsstil»

Boken er et livsstilsprogram om en helsefremmende og forebyggende metode

Produktbeskrivelse

«Aktivitet og livsstil»
En helsefremmende og forebyggende metode for helsearbeidere.
Kr 150,-

Produktbeskrivelse
«Aktivitet og livsstil» beskriver et livsstilsprogram som er bygget på den amerikanske metoden «Lifestyle Redesign».
Programmet er gruppebasert. Deltakerne får undervisning, utveksler erfaringer/ideer og deltar sammen i aktiviteter.

Livsstilsprogrammet er ment for ergoterapeuter og andre ansatte i helse- og sosialsektoren som ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende metode.

For dette produktet gjelder egne leveringsbetingelser. De finner du her.