Handlekurv

«En dag og en reise»

En bok med inspirasjon til deg som ønsker å starte eller videreutvikle dagtilbud for personer med demens

Produktbeskrivelse

Dette er en bok med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Boken viser hvordan ansatte, brukere og frivillige ved ni dagaktivitetstilbud går sammen om å skape gode dager. Gode dager selv når demenssykdom gir mange utfordringer.

Boken «En dag og en reise» viser et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Det er et håp at boken vil være med å skape inspirasjon og kreativitet i å utvikle eksisterende tilbud så vel som å starte nye.

Boken er et samarbeid mellom Kavlifondet, SINTEF og Kirkens Bymisjon.

Pris kr 200,-

For dette produktet gjelder egne leveringsbetingelser. De finner du her