Handlekurv

«Bevegelse fra hjertet»

En metode som benytter bevegelse, musikk og berøring i møte med mennesker med demens. Ment for alle ansatte i demensomsorgen.

Produktbeskrivelse

«Bevegelse fra hjertet» er et prosjekt og en metode utviklet av Kirkens Bymisjon v/Høgaas og Skjønberg. De er utdannet ved Den Norske Balletthøyskolen med bachelorgrad i dans og pedagogikk. Deres spesialisering er bevegelsesveiledning.

BFH-prosjektet har som mål å spre kunnskap og forståelse om demens som fagområde, samt å jobbe aktivt med å gjøre bevegelsesveiledning kjent som metode. En metode som blir tatt på alvor og brukt i tilbudet til mennesker med demens.

Metodebok

Metodeboken fordyper seg i hvordan metoden er bygget opp, og er ment som et supplement til aktivitetskortene.

Kr 150/stk

Aktivitetskort.

Kortene er mens som et positivt verktøy til kommunikasjon med mennesker med demens.
Hvert kort inneholder ulike øvelser som kan uføres i stell-situasjon eller som en generell aktivitet.
Øvelsene består av bevegelse, dans, musikk, sang og berøring.
Kortene er utviklet med tro på at hvis samværet med mennesker med demens tilrettelegges med hensyn til hver enkelt, så legger man til rette for økt livskvalitet.

Kr 200/stk

DVD om metoden «Bevegelse fra hjertet»

Kr 125/stk

Pakketilbud – «Bevegelse fra hjertet»

Aktivitetskortene, metodeboken og en dvd kan kjøpes samlet i «BFH-pakken».
Dvd kommer i tillegg til kort og bok beskrevet over.
Dvd – et prosjekt om bevegelsesveiledning i demensomsorgen.
Pakketilbud: Metodebok, aktivitetskort og DVD kr 400/stk

For dette produktet gjelder egne leveringsbetingelser. De finner du her.

 

 

Varianter

Alternativer :

stk på lager

stk på lager

stk på lager

stk på lager

stk

Ved å kjøpe våre produkter støtter du vårt arbeid og bidrar til å skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.