Handlekurv

Skrivekurspakke

Skrivekurs for eldre

Produktbeskrivelse

Vår skrivekurspakke består av tre utgivelser som alle er resultater av våre skrivekurs for eldre i perioden 2009-2015.

«Å få henge som en dråpe»
«Livslinjer»

«Det er jeg som har skrevet det».

I tillegg kan du se dokumentaren «Jeg skriver» på NRK sin tv-spiller på nett fram til 21/oktober 2018.

Kirkens Bymisjon har lang erfaring i å tilby kurs i kreativ skriving for eldre.
Ni av våre virksomheter har tilbudt sine brukere skrivekurs, noe som har resultert i svært mange skrivende eldre.
300 personer har deltatt (pr.2015), i aldersspennet 47 – 100 år.

«Å få henge som en dråpe» i 2009. Startet opp etter ide fra forfatter Eli Sol Vallersnes.
Eldre mennesker tilknyttet våre dagsenter møttes for å skrive kreative tekster under veiledning av eksterne skrivekursledere.
Hovedmålet var å få deltagerne til å kjenne på økt mestring gjennom selv å bedra med tekster inn i gruppen.

Heftet «Å få henge som en dråpe» er noen av våre erfaringer fra disse første kursene. Vi håper det kan inspirere andre.

«Livslinjer – tekster på tvers av generasjoner» », 2011.
Tekstene som ble skapt i prosjektet «A få henge som en dråpe» rørte mange i egen organisasjon, og nye prosjekter vokste fram.

I 2011 inviterte Ammerudhjemmet sykehjem elever fra lokalmiljøet til å delta i prosjektet. Den kreative skrivingen skjedde «på tvers av generasjoner».

Boken «Livslinjer – tekster på tvers av generasjoner» inneholder mange av tekstene som ble skrevet.

«Det er jeg som har skrevet det», 2015 er siste bok ut.

Boken er delt inn i to deler; «Tekster» og «Tanker».
Vi ser på skriverommet fra to kanter – vi ser på tekstene deltagerne skrev, og vi ser på refleksjoner skrivekurslederne har gjort seg på kursene.

Boken ble til ut fra et sterkt ønske om å dokumentere noe som for oss framstår som unike erfaringer;

Det som skjer i et rom når mennesker sitter sammen og skriver – og deretter deler.
Tusenvis av tekster har blitt til gjennom årene. Tekstene som er med i boken er et tverrsnitt av tekstene som har blitt skrevet på kursene.
Tekstene står uforandret, slik de ble til på skrivekurset, spontant på en halvtimes tid.

Forhåpentlig kan delene til sammen inspirere deg til å starte opp skrivekurs?

For dette produktet gjelder egne leveringsbetingelser. De finner du her.

Pris kr. 300.