Utgivelser eldreomsorg

Lukk EN

«Bestefar på rømmen»

En barnebok om å ha en bestefar med demens …

«Når livet går mot slutten»

Et hjelpende og nyttig hefte innenfor eldreomsorgen …

«Sittedans»

En undervisningspakke utviklet av danske Jette Fuglsang om sittedansgrupper …

«Aktivitet og livsstil»

Boken er et livsstilsprogram om en helsefremmende og forebyggende metode …

Skrivekurspakke

Vår skrivekurspakke består av «Å få henge som en dråpe», «Livslinjer» og «Det er jeg som har skrevet det». Utgivelsene er resultater av kurs i …

«En dag og en reise»

En bok med inspirasjon til deg som ønsker å starte eller videreutvikle dagtilbud for personer med demens …

«Omsorg ved livet slutt»

En bok med veiledning til hjelp i det daglige arbeid med eldre …

«Impulser»

En håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner …

Rapport «GPS og demens»

Hvordan varslings- og lokaliseringshjelpemidlerpåvirker selvstendighet, frihet og verdighet …

Rapport «Lettere sagt enn gjort»

Tiltak for pårørende til personer med demens. …

Erindringslotto

Et spill som vekker gamle minner …

«Bevegelse fra hjertet»

En metode som benytter bevegelse, musikk og berøring i møte med mennesker med demens. Ment for alle ansatte i demensomsorgen. …

«Nettverksarbeid på sykehjem»

Et hefte som bygger på erfaringer fra nettverksprosjektet “Gjemt, men ikke glemt?” …

«Livslinjer»

En bok med tekster på tvers av generasjoner, en bok som formidler livsvisdom, tanker, opplevelser og minner …

«Å få henge som en dråpe»

En undervisningspakke om kreativ skriving som består av et hefte og en CD …

«Minner for livet»

En idébok om erindringsarbeid i demensomsorgen …