Utgivelser eldreomsorg

Lukk EN
Utgivelser eldreomsorg

«Å få henge som en dråpe»

En undervisningspakke om kreativ skriving som består av et hefte og en CD …

Utgivelser eldreomsorg

«Aktivitet og livsstil»

Boken er et livsstilsprogram om en helsefremmende og forebyggende metode. …

Utgivelser eldreomsorg

«Bevegelse fra hjertet»

En metodebok, aktivitetskort og DVD. Metoden benytter bevegelse, musikk og berøring som redskap til kommunikasjon, samvær og fysisk aktivisering i møte med mennesker med demens. …

Utgivelser eldreomsorg

«Livslinjer»

En bok med tekster på tvers av generasjoner, en bok som formidler livsvisdom, tanker, opplevelser og minner …

Utgivelser eldreomsorg

«Nettverksarbeid på sykehjem»

Et hefte som bygger på erfaringer fra nettverksprosjektet “Gjemt, men ikke glemt?” …

Bøker

«Bestefar på rømmen»

En barnebok om å ha en bestefar med demens …

Utgivelser eldreomsorg

«Det er jeg som har skrevet det»

En bok om å skrive …

Utgivelser eldreomsorg

«En dag og en reise»

En bok om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens …

Utgivelser eldreomsorg

«Impulser»

En håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner …