Utgivelser eldreomsorg

Lukk EN

«Bestefar på rømmen»

En barnebok om demens …

Barneboka Bonsai

En liten bok om døden …

«Når livet går mot slutten»

Et hjelpende og nyttig hefte innenfor eldreomsorgen …

«Sittedans i demensomsorgen»

Undervisningsperm for alle som ønsker å starte opp Sittedansgruppe …

«Aktivitet og livsstil»

Boken er et livsstilsprogram om en helsefremmende og forebyggende metode …

«DanseLars»

For bruk i Sittedans – danseglede på stol …

Skrivekurspakke

Skrivekurs for eldre …

«En dag og en reise»

En bok med inspirasjon til deg som ønsker å starte eller videreutvikle dagtilbud for personer med demens …

«Omsorg ved livets slutt»

Veiledningsperm for ansatte i eldreinstitusjoner …

«Impulser»

En håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner …

Rapport «GPS og demens»

Hvordan varslings- og lokaliseringshjelpemidlerpåvirker selvstendighet, frihet og verdighet …

Rapport «Lettere sagt enn gjort»

Tiltak for pårørende til personer med demens. …

Erindringslotto

Et spill som vekker gamle minner …

«Bevegelse fra hjertet»

En metode som benytter bevegelse, musikk og berøring i møte med mennesker med demens. Ment for alle ansatte i demensomsorgen. …

«Nettverksarbeid på sykehjem»

Et hefte som bygger på erfaringer fra nettverksprosjektet “Gjemt, men ikke glemt?” …

«Livslinjer»

Skrivekurs for eldre …