Utgivelser eldreomsorg

Lukk EN

«Minner for livet»

En idébok om erindringsarbeid i demensomsorgen …