Har du lyst til å finne et nytt rusfritt miljø?

For å bli deltaker i Ny Giv må koordinator kontaktes for en oppstartsamtale, her kartlegges interesser, ønsker og muligheter.

Ta kontakt i dag
  • Etter kartleggingen vil koordinator arbeide med å finne en egnet veileder til deg ut fra ditt valg på aktivitet og dine behov.
  • Du vil få tilbud om oppfølging av veileder og koordinator i inntil ett år.
  • Du får ukentlige møter med veileder for å utøve aktiviteten du har valgt.
  • Målet er å bli en del av en klubb, forening eller organisasjon slik at du kan få utvidet ditt rusfrie nettverk innenfor valgt aktivitet.
  • Du vil kunne få hjelp til innkjøp av nødvendig utstyr for å drive med valgt aktivitet