Vil du veilede en av våre deltakere?

For å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter, er vi avhengig av å samarbeide med kompetente utøvere som kan veilede våre deltakere.

Kontakt vår koordinator for å bli en av våre veiledere
  • Veilederne i Ny Giv fungerer som en støtte for deltakerne til å ta steget inn i klubber, foreninger eller organisasjoner.
  • Som veileder tegner du kontrakt med Kirkens Bymisjon på timesbasis på bakgrunn av din kompetanse på aktiviteten vi etterspør.
  • Lønn betales ut i form av honorar.
  • Vi er opptatt av å ha høy grad av fleksibilitet i tilbudet. Veileder og deltaker gjør derfor sine ukentlige avtaler etter når det måtte passe dem med oppfølging fra koordinator underveis.
  • Som veileder har du ansvar for at aktiviteten utføres forsvarlig, under oppsyn og med relevant opplæring.
  • Du får tilbud om oppfølging, veiledning og kurs av koordinator etter ønske.
  • Hvert år arrangerer vi treff for veiledere der alle kan dele sine erfaringer.
  • Det er koordinatorene på tiltaket som ansetter veiledere etter behov ut fra hvilke ønsker de ulike deltakere har om aktiviteter.
  • Som veileder har du taushetsplikt.