Ny Giv er et ettervernstiltak i Bodø for mennesker som er i rusbehandling eller er ferdig med rusbehandling.

Det kan være vanskelig å etablere en ny hverdag på egen hånd etter at du er ferdig med rusbehandling. Da kan Ny Giv være en støttespiller slik at du lettere kan finne givende aktiviteter og et miljø du vil trives i.

Nye nettverk

En av våre hovedmålsettinger er at våre deltakere skal kunne bryte med rusmiljøet og finne veien inn i nye sosiale nettverk. Derfor jobber vi for at dere kan bli en del av etablerte klubber og foreninger i Bodø der dere kan treffe andre med de samme interessene.

Dele interesser

I Ny Giv kobler vi i tillegg sammen to personer, en deltaker og en veileder, som deler samme interesse.
Formålet er at dere i løpet av den videre prosessen skal utvikle sosiale relasjoner og nye ferdigheter på den aktiviteten dere har valgt å bli med på.