Ny Start er et prosjekt tilknyttet Aktivitetskafeen i Drammen. Ny Start bistår tidligere rusavhengige på veien til et ordinært arbeid. Alle som er i Ny Start mottar tett, helhetlig og individuell oppfølging.

Veien til ordinært arbeid kan for mange være lang – hull i CV-en, manglende referanser, ufullstendig/manglende skolegang eller liten arbeidserfaring.

I Ny Start jobber vi hele tiden med et hovedmål om at hver enkelt skal ut i ordinært arbeid. Veien dit er individuell og fleksibel – det være seg praksis, utdannelse mv. Vi fokuserer på muligheter, ikke på begrensninger.

Vi tilbyr:

 • Individuell arbeidsplan
 • Karriereveiledning
 • Arbeidstrening i Kirkens Bymisjon
 • Praksis i ordinær bedrift
 • Kontakt med arbeidsgiver
 • Veiledning med søknader/CV
 • Sosiale samlinger for deltakere
 • Tilbud om aktiviteter på ettermiddag/helg/ferie

Vi fokuserer på muligheter, ikke begrensninger!

”Jeg anbefaler andre bedrifter å prøve og se hvordan det går fremfor å tenke at dette ikke er aktuelt. Ender et slikt møte med en fast jobb, får man ofte en utrolig motivert og lojal medarbeider på laget.”

Kristin Claudi,
Daglig leder i Norengros Drammen Papir Engros

Hvem er Ny Start for:

 • Du har en rushistorikk, men et avklart forhold til avhengigheten.
 • Du er motivert for endring og arbeid
 • Du har en ruskonsulent på Senter for rusforebygging

Ny Start er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Drammen, Senter for rusforebygging og NAV Drammen.

Ny Start har et bredt samarbeid med ulike næringslivsbedrifter. Bedriftene har takket ja til å tilby praksisplasser for å øke arbeidserfaringen til den enkelte. Samarbeidende bedrifter mottar tett oppfølging i oppstartsfase og underveis i perioden. Ved inngåelse av enkelte avtaler ligger det også en intensjon om ordinær ansettelse i bunnen.