Oasen er et av Kirkens Bymisjons tilbud til ungdom i Drammen. Vi tilbyr blant annet leksehjelp og en sosial arena.

Tilbudet retter seg mot ungdom fra 7.-10. klasse, som har behov for en egen arena og ekstra oppfølging.