Omsorgsbasen for kvinner er et akuttovernattingstilbud i Bergen sentrum for kvinner i rus- og/eller prostitusjonsmiljøet, med seks sengeplasser og to beredskapsplasser.

Omsorgsbasen for kvinner er et akuttovernattingstilbud i Bergen sentrum for kvinner i rus- og/eller prostitusjonsmiljøet, med seks sengeplasser og to beredskapsplasser. Vi holder åpent hver natt hele året (utenom nyttårsaften) fra kl. 22.00 til 09.30. Senger tildeles ved personlig oppmøte før kl 02.00. Det er også mulig å komme innom på drop-in eller varmestue fra 22.00 til kl 02.00 uten å overnatte.

Kvinnene som kommer til oss blir møtt med omsorg og respekt, og vi har rom for samtale og sosialt samvær. I tillegg til en seng å sove i, tilbyr Omsorgsbasen måltider og dusj, tilgang til vaskemaskin og ulike typer brukerutstyr. På Omsorgsbasen deler vi ut sprøyter, folie, kondomer og glidemiddel. Vi tilbyr også graviditetstester. Dette skadereduserende arbeidet er en viktig del av omsorgen. Vi samarbeider med offentlige hjelpeinstanser og deltar i nettverk som arbeider for å bedre kvinnenes boligsituasjon, helsetilbud og levekår. Vi formidler også kontakt med andre tiltak i Kirkens Bymisjon, som for eksempel Fri, Gatejuristen eller Oppsøkende team for de som ønsker det

Omsorgsbasen ligger i Hollendergaten 13 (egen ringeklokke)

Basen kan kontaktes på telefon på dagtid (3 dager i uken), og hver kveld mellom 22.00-02.00. For kontakt med tiltaksleder Ronja Trolie, send e-post til ronja.trolie@skbb.no.