Opp og hopp er rettet mot ungdom mellom 18 og 25 som har falt ut av og som står langt utenfor et utdannings- eller arbeidsløp.

Tiltaket vil ha en ramme på inntil seks ungdommer i prosjektet til enhver tid. Dette prosjektet er et motivasjonstilbud rettet mot ungdom i faresonen, for å forhindre at de skal forbli utenfor det ordinære samfunn og arbeidsliv. De hovedmotivasjonsskapende aktivitetene i prosjektet er arbeidsaktivitet knyttet opp til butikk og verkstedproduksjon, treningstilbud, botrening med mestringskompetanse på hverdagsrutiner og gruppebaserte aktiviteter som turer og kulturtilbud.

Ungdommen i prosjektet blir rekruttert inn gjennom Opplæringskontor, Rus/Psyk/oppfølgingsteam i kommunen, NAV og vårt eget Bo team i Kirkens Bymisjon. Ungdommen inn skal ikke være omfattet av/være i et annet arbeidsrettet tiltak men tenkes klargjøres for det i prosjektet.