Hvem kan jobbe hos PAAHJUL?

Hvordan går jeg fram for å søke på plass?

 

Kontaktinfo:

Anne Solveig Bergman

Mail: anne.solveig.bergman@bymisjon.net

 

Besøksadresse:     

Pedersbakken 1

4013 Stavanger