Paahjul er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og HitecVision. Vi tilbyr arbeidstrening for personer utenfor ordinært arbeid og leverer sykkelverkstedtjenester.

Paahjul Stavanger, Hinna og Sandnes tilbyr:

Paahjul tilbyr arbeidstrening til personer med tidligere ruserfaring. Det er et krav at våre deltakere har tatt avstand fra rusmiljøet og at de har ordnede boforhold. Det er ønskelig at de har vært eller er i behandling. Videre må̊ deltaker være motivert for jobb, men ikke klar for ordinært arbeid. Noen kan også̊ ha en opplevelse av utestenging fra arbeidslivet grunnet tidligere rusmisbruk. Paahjul er ingen stor virksomhet, men er en bedrift som har som mål å bidra til store endringer i livskvaliteten til dem som får et tilbud hos oss.

Vi har plass til 18 deltakere fordelt på de tre avdelingene. Paahjul legger vekt på å ha en lett og munter tone på verkstedene. Fagfolk sørger for sykkelfaglig opplæring og arbeidsveiledning. Paahjul legger vekt på at medarbeiderne skal forbedre sine muligheter for likeverdig deltakelse i samfunnet.

Vi har som mål å være et sykkelverksted preget av god service og utmerket sykkelfaglig kunnskap. Sykkelverkstedet er ikke en behandlingsarena, men en arbeidsplass hvor vi tar vare på̊ og oppmuntrer hverandre. Det er en grunnleggende verdi at vi opptrer med respekt overfor kunder og hverandre. Det er ikke nødvendig at deltaker kan noe om sykkelreparasjon fra før, kvalitetssikret opplæring vil bli gitt.

Våre deltakere kommer til oss med ulike utgangspunkt. Noen av dem har ikke vært i arbeid på̊ mange år, og i starten trenger de en tilpasset arbeidstid. For oss er det viktig at deltakerne kommer når de skal og holder avtaler, men vi har forståelse for at enkelte dager er vanskeligere enn andre. Da forsøker vi å få til individuelle løsninger.

Kjenner du noen som kunne passet hos oss? Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Solveig Bergman anne.solveig.bergman@bymisjon.net eller ring 960 04 760