Paahjul er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og HitecVision. Vi tilbyr arbeidstrening for personer utenfor ordinært arbeid, og leverer sykkelverkstedtjenester.

Verkstedet er i sosialt entreprenørskap med HitecVision. Det finnes mange definisjoner på sosialt entreprenørskap. I følge Grimeland og Støver (2007, 2015) er en sosial entreprenør en som anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet.

Paahjul Stavanger, Hinna og Sandnes tilbyr:

Paahjul tilbyr arbeidstrening til personer med tidligere ruserfaring. Det er et krav at våre deltakere har tatt avstand fra rusmiljøet og at de har ordnede boforhold. Det er ønskelig at de har vært eller er i behandling. Videre må deltaker være motivert for jobb, men ikke klar for ordinært arbeid. Noen kan også ha en opplevelse av utestenging fra arbeidslivet grunnet tidligere rusmisbruk. Paahjul er ingen stor bedrift, men er en bedrift som har som mål å gjøre store endringer i livskvaliteten til dem som får et tilbud hos oss.

Vi har plass til ni deltakere totalt på de to avdelingene. Paahjul har 7,2 årsverk knyttet til ledelse, sykkelfaglig arbeid og arbeidsveiledning samt sosialfaglig oppfølging av hver enkelt.

Vi har som mål å være et sykkelverksted som er preget av god service og utmerket sykkelfaglig kunnskap. Sykkelverkstedet er ikke en behandlingsarena, men er arbeidsplass hvor vi tar vare på hverandre, oppmuntrer og opptrer med respekt både overfor kunder og hverandre. Det er ikke nødvendig at deltaker kan noe om sykkelreparasjon fra før.

Våre deltakere kommer til oss med ulike utgangspunkt. Noen av dem har ikke vært i arbeid på mange år og de trenger en tilpasset arbeidstid i begynnelsen. For oss er det viktig at deltakerne kommer når de skal, avtaler som er inngått skal holdes, men vi har forståelse for at enkelte dager er vanskeligere enn andre og da forsøker vi å få til individuelle løsninger.

Kjenner du noen som kunne passet hos oss? Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Solveig Bergman anne.solveig.bergman@bymisjon.net eller ring 477 06 016