Parkpatruljen er et arbeidstiltak rettet mot «fattige tilreisende», i regi av Kirkens Bymisjons i Trondheim.

Arbeiderne i Parkpatruljen er EØS-borgere som kommer til Norge for å få jobb, men som ofte på grunn av noe så enkelt som språkbarrierer ikke finner tilknytning til det norske arbeidsmarkedet.

I overkant av 80 % kommer fra Romania, og omtrent halvparten er Rom-folk. Antallet fattige tilreisende, og dermed potensielle arbeidere i Parkpatruljen, svinger mellom 10 og 60 personer i Trondheim. Vi har 25 på vår liste over arbeidere som har skaffet seg skattekort, og som dermed jobber lovlig i landet.

Parkpatruljen tilbyr ufaglært arbeidskraft til 300,- kroner timen. Inkludert i dette er alle lønnsutgifter og transport innenfor Trondheim kommune. Avgifter og andre utgifter som påløper oppdraget (for eksempel søppelavgift på Hegstadmoen) betales av oppdragsgiver.

Parkpatruljen kan stille med skaphenger (9 m2) til transport. Vi kan også stille med enkelt hageryddingsutstyr og vaskeutstyr.

Bestillingen befares på forhånd av arbeidsleder, og det settes tydelige rammer for hva jobben inneholder. Arbeidets art kan være; hagearbeid, sjauing, pakking, rydding og vasking.

Oppdragene avgrenses først og fremst av to faktorer:

 • Det må la seg kommunisere enkelt til arbeiderne.
 • HMS-faktoren; arbeidet må være manuelt, det må ikke omfatte bruk av maskiner eller spesialutstyr (for eksempel løfteseler).

Vi kan sette ti personer på oppdraget i en time, eller en person i ti timer, men det mest hensiktsmessige er arbeidslag bestående av tre personer i den tid som trenges for å løse oppdraget.

Noen av oppdragene vi allerede har løst:

 • Rydding av Terra Incognita, 3 timer daglig, 5 dager i uken, manuelt vedlikehold, «Holde parken hvit».
 • Montering av to IKEA-reoler med skuffer, 4 timer.
 • Flytting av 600 kilo/9m2 avfall i små kolli fra bopel til Heggstadmoen, 6 timer.
 • Nedvasking av solgt hus (120 m2) i forbindelse med overtagelse, 10 timer.
 • Sjauing i Vår Frue – åpen kirke ifm. lydutstyr til en større konsert. 4 timer.
 • Bretting av emballasje. 3 timer – en full kartong.
 • Daglig vedlikehold av uteomerådene rundt kirka, 3 timer, fem dager ukentlig.
 • Rydding av kjeller, 6 timer.
 • Innflytting 43 m2 leilighet i 2. etg., 7 m3, 6 timer.

Parkpatruljen er et arbeidstiltak rettet mot «fattige tilreisende», og er tilknyttet Arbeidsrommet, et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjons Trondheim.