Om oss

Pårørendeskolen ønsker å spre kunnskap om demens, og være en møteplass for å dele erfaringer og opplevelser i møte med andre i samme situasjon. Vårt mål er gi kunnskap, håp og støtte.

Vi tilbyr kurs, temakvelder og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Pårørendeskolen er et gratis, byomfattende tilbud. Kursene får svært gode tilbakemeldinger. Både pårørende til personer som er tidlig og senere i sykdomsfasen har deltatt på dette kurset. Kurset har praktisk relevans i forhold til egen situasjon.

Pårørendeskolen sitt prosjektarbeid inkludere utgivelser til inspirasjon og opplæring som “Bestefar på rømmen” og et tegneseriehefte for større barn og ungdom om demens.

Pårørendeskolen består av to sosionomer og en sykepleier, og samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo Demensforening. Tilbudet finansieres av Oslo kommune, Baches legat og statlige tilskuddsmidler.

Første pårørendekurs i Norge

Pårørendeskolen startet i 1992 på Kirkens Bymisjons sykehjem, Ammerudhjemmet, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. Dette var det første pårørendekurset i Norge, og ble modellen for pårørendekurs som har vært ledende også for pårørendekurs i resten av landet.

Slik gjør vi det:

Et godt kurs: De fleste pårørendekursene er lagt opp som 12 timer undervisning fordelt på 4 dager eller kvelder. Kursmodellen består av faglige forelesninger i sentrale temaer knyttet til demens og samtaler i mindre grupper, der pårørende kan utveksle erfaringer og gi hverandre råd og tips. Temaene vi berører er sykdomslære, kommunikasjon, endret adferd, mestring og aktuelle helse- og omsorgstjenester. Kursene får i tillegg besøk av den lokale bydelens demensteam, Nasjonalforeningen og Pasient- og brukerombudet. Kursene holder høy kvalitet med erfarne foredragsholdere og har som mål å skaper gode møteplasser med andre i samme situasjon.

Temakvelder: Temakvelder går dypere inn i enkelte etterspurte temaer. Temaene inkluderer vergemål og fremtidsfullmakt og omvisninger på Almas Hus (en tilrettelagt leilighet med gode tips for utforming og velferdsteknologi)

Samtalegruppe: Samtalegruppene som tilbys igjennom året møtes ca. annenhver uke og har 6-8 deltakere. Samtalegruppene pågår gjennom året, til ulike ukedager og klokkeslett, for å være tilgjengelige for flest mulig. Vi er innom ulike aktuelle temaer og har gjensidig taushetsplikt. Målet er igjennom samtale og erfaringsdeling og oppleve å bli sett, anerkjent og lyttet til samt å tilnærme seg strategier for egen situasjon.