Om oss

Pårørendeskolen ønsker å spre kunnskap om demens, og være en møteplass for å dele erfaringer og opplevelser.

Vi tilbyr kurs og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Vi har også en samtalegruppe for personer med demens. Pårørendeskolen er et gratis, byomfattende tilbud. Kursene får svært gode tilbakemeldinger. Både pårørende til personer som er tidlig i sykdomsfasen og de med langtkommet demens har deltatt på dette kurset. Kurset har praktisk relevans i forhold til egen situasjon.

Pårørendeskolen har i tillegg til å tilby kurs for pårørende og samtalegrupper, også vært en foregang/inspirasjon og opplæring med utgivelser som “Bestefar på rømmen”.

Vårt mål er gi kunnskap, håp og støtte. Erfaringsutveksling, å dele erfaringer med andre i samme situasjon er også en gode ved kursene.

Pårørendeskolen består av to sosionomer, en sykepleier og pedagog.

Vi samarbeider med Oslo kommune, Nasjonalforeningen for folkehelsen og private helseforetak.

Første pårørendekurs i Norge

Pårørendeskolen startet i 1992 på Kirkens Bymisjons sykehjem, Ammerudhjemmet, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. Dette var det første pårørendekurset i Norge, og ble modellen for pårørendekurs som har vært ledende også for pårørendekurs i resten av landet.

Mål:

  • Kunnskap om sykdommen og hjelpeapparatet.
  • Verktøy å bruke i møte med den syke slik at begge blir ivaretatt.
  • Oppleve mestring og livskvalitet i en utfordrende situasjon.
  • Redskaper til å være en ressurs i samhandling med hjelpeapparatet.

Slik gjør vi det:

Et godt kurs. Høy kvalitet på foredragsholdere og gjennomføringen. Skape gode møteplasser for de med samme situasjon, dele et felleskap-være nettverksskapende. Trygghet og håp.

Pårørendekurs: 12t. av 4 kvelder. Delt inn i ulike temaer. Inneholder foredrag og samtalegruppe. Lett bevertning.

Samtalegruppe/demens: annen hver uke. 6-8 deltakere. Kan komme innom ulike aktuelle temaer. Gjennom samtale komme frem til egne strategier, oppleve støtte, dele erfaringer, bli sett og hørt.