Støtte til å bygge en trygg plattform for familielivet

Det er nå et økt behov for støtte til å skape trygghet og forutsigbarhet for familielivet.

Med støtte fra DAM stiftelsen vil prosjektet Plattformen for bedre levekår, bistå familier med:

  • Bistand til søknader
  • Informasjon
  • Støttesamtaler

 

Er du i en situasjon der du trenger støtte og råd, kan du kontakte

Charlotte Lunøe, charlotte.lunoe@bymisjon.no og tlf.: 48898101.

Besøksadresse: Nedre Møllenberg gt 28

Mail: plattformen@bymisjon.no

 

Prosjektet har støtte fram til juni 2022.