Prosjekt Inkludering

Inkludering av nyankomne flyktninger i arbeidsliv og nærmiljø.

Finn oss her
 • Bygge nettverk

  Vi ønsker å være en brobygger mellom introduksjonsprogrammet og det sosiale, uformelle livet, slik at flyktninger kan oppleve inkludering og tilhørighet i sitt nærmiljø.

  Vil du bidra som frivillig?
 • Ny start

  Gjennom språkopplæring og sosiale aktiviteter ønsker vi at våre deltagere skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.

  Se hva vi kan bidra med
 • Praksisplasser

  Med arbeidspraksis og inkludering i arbeidslivet kan nye møtesteder kan viktige nettverk formes.

  Les mer om hvordan din bedrift kan gi arbeidspraksis