Vil du være en av våre frivillige?

Som frivillig på Prosjekt Inkludering har du mulighet til å hjelpe mennesker som er nye i landet og som trenger språktrening og et sosialt nettverk i nærmiljøet sitt.

Vi trenger frivillige til å:

  • Lede våre språktreninger
  • Bidra med kunnskap om det norske samfunnet og språk
  • Hjelpe til med å arrangere sosiale kollektive aktiviteter for våre deltagere

Som frivillig i Kirkens Bymisjon Oslo blir du tilbudt ulike kurs for frivillige, samt sosiale og kulturelle arrangementer. Du får veiledning av ansatte i prosjektet.

Ta gjerne kontakt med vår prosjektmedarbeider på epost eller telefon om du ønsker å bli en av våre frivillige.