Prosjekt Inkludering er et tredelt prosjekt i arbeidet med å inkludere nyankomne flyktninger.

Språktrening:

  • Å snakke norsk sammen
  • Sosialt og hyggelig
  • Drop-in tilbud
  • Ledet av frivillige

Vi ønsker å:

  • samarbeide med felles introduksjonsprogram i Groruddalen (FIG) om språkpraksis for deres deltagere i Kirkens Bymisjon sine virksomheter.
  • dra nytte av Kirkens Bymisjons kontaktnett i næringslivet med tanke på arbeidspraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet.
  • utløse frivillighet og kanalisere frivillig engasjement ved å arrangere kollektive inkluderende aktiviteter (ved hjelp av frivillige) for nybosatte i bydelene.

Sosiale aktiviteter 

Vi har språktrening på tirsdager her på Stovner frivilligsentral, språktrening er frivillig drevet og deltagelsen er også frivillig. Språktrening er på tirsdager kl.13-14 for kvinner og kl.17-19 for alle. En tirsdag i måneden er det språktrening med aktivitet/utflukt

Ønsker du å bli en av våre deltakere?

Da kan du gi beskjed til din kontaktperson på felles introduksjonsprogram i Groruddalen om du ønsker å delta på språktrening, sosiale aktiviteter eller kunne tenke deg praksis i Kirkens Bymisjon eller hos våre samarbeidsbedrifter.

Du kan også bare møte opp hos oss på Stovner senter 12, i underetasjen på Fossum Kirke.

Hjertelig velkommen!