Norske roms religionshistorie

Det finnes lite nedskrevet informasjon om Norske romers religiøse liv før de tok til seg kristendommen. Det vi derimot vet, er at folketro stod sterkt, og at det ble praktisert spådom og bruk av planter til ulike formål.

Vi vet at Norske romer lenge bekjente seg til den katolske kirken og at de lot sine barn døpe der. På 50-tallet skjedde derimot en evangelisk vekkelse blant rom-grupper i Frankrike og mange lot seg vende om til pinsebevegelsen. Pinseteologien legger sterk vekt på omvendelse og åndsdåp, og den individuelle troen er viktig. Vekkelsen i Frankrike spredte seg raskt til rom-grupper i andre land og Norske romer gikk over fra katolisismen til pinsebevegelsen på 70- og 80-tallet. Fordi romer på den tiden ikke hadde egne religiøse ledere, var de nært knyttet til den norske Filadelfia-kirken.

Med årene har de derimot opparbeidet seg mer selvstendighet og i dag driver de sin egen menighet. Denne menigheten er tilknyttet en internasjonal rom-menighet ved navn Centre Missionaire Evagelique Rom Internacional (CMERI).

CMERI organiserer internasjonale samlinger, hvor romer fra hele verden kommer sammen i misjonssamlinger eller teologiske skoleringer. De har en egen bibelskole ved navn Bibliko Romani International Skola (BRIS). Her utdannes pastorer gjennom seks år med bibelstudier, praksis og sosialt arbeid.

Møtene foregår på romanes, Bibelen er oversatt til romanes, de har egne romske pastorer, og de produserer og fremfører sin egen religiøse musikk.

Det er kun menn som kan bli pastorer, men kvinnene utgjør en viktig rolle i menigheten særlig gjennom musikken. I Pinsebevegelsen generelt regnes religiøs sang som en måte å være i sterk kontakt med det guddommelige. I tillegg til de vanlige søndagsmøtene arrangeres det egne kvinnemøter og bønnemøter. Ofte streames møtene på nett slik at romer i andre land også kan delta.

Man regner med at det i dag finnes om lag fem hundre millioner tilhengere av pinsebevegelsen verden over. Dette gjør bevegelsen til kristendommens raskest voksende retning. Man ser altså at norske romer er del av en stor globalisering av kristendommen.