Safir Frivillighetssentral

Safir, Senter for frivillig innsats i rusfeltet, har vært drevet av Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors i 20 år. Ved utgangen av 2022 skal Safir avvikles.

Safir har vært et senter med fokus på være-gjøre-lære for mennesker som ønsker en rusfri tilværelse, og som vil bruke sine ressurser i frivillig innsats. Senteret var banebrytende da det ble startet opp, men i dag er det mindre behov for Safir enn tidligere. Antall mennesker som bruker Safir har gått ned, og det finnes i dag andre tilbud i Oslo som dekker målgruppens behov. I kombinasjon med en utfordrende finansieringssituasjon, er det besluttet å legge ned Safir med virkning fra 31. desember 2022.

– Da Safir ble etablert for 20 år siden var senteret helt unikt i sin tilnærming til målgruppens ressurser og behov. Når vi nå planlegger å lukke dørene er det vemodig. Samtidig er det også med stolthet over alt som er skapt på Safir, og at andre organisasjoner og kommunale tilbud har etablert tiltak som ligner på Safir i tilnærming og tilbud. Det er bra for målgruppen og for byen vår, sier Janne Oline Raanes i Kirkens Bymisjon Oslo.

Frem til avviklingen vil Safir ivareta både deltakere, frivillige og ansatte ved å forsøke finne andre oppgaver eller væresteder der man kan få noe av det samme fellesskapet som Safir har vært i disse årene.