Boligskolen på Safir arrangerer kurs med aktuelle temaer som kan hjelpe målgruppen vår til å mestre hverdagen bedre og kunne fylle livet med positivt innhold.

På våre kurs kan du:

 • Få kunnskap om boligsosiale tjenester og virkemidler
 • Være med på besøk til aktuelle tjenesteytere
 • Få hjelp og innspill til å gjøre noe med daglige utfordringer
 • Utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
 • Få hjelp til å etablere kontakt med det offentlige hjelpeapparatet

Eksempler på temaer er økonomistyring, ensomhet, sosiale rettigheter, hvordan få seg en jobb, hvordan gjøre positive endringer i livet. Besøk til aktuelle instanser er også en viktig del av kursene.

På «Mat i lag» kan du:

 • Tilberede og lage til treretters middag i lag hver første lørdag i måneden. NB påmelding!
 • Lære mer om matlaging og kosthold
 • Delta i hyggelig samvær med nye og gamle venner fra Safir.

På ”Smågodt” kan du:

 • Utfolde deg kreativt
 • Dyrke gamle interesser, eller lære mer om nye
 • Møte andre som har samme interesser som deg
 • Fylle hverdagen med positivt innhold

Eksempler på temaer er foto, backgammon og andre brettspill, grønnsaksdyrking i parsellhage, datakurs og skrivekurs.