I dag består Safir av omlag 50 frivillige som bidrar på ulike områder. De frivillige bestemmer selv hvor ofte og mye de ønsker å bidra, men i gjennomsnitt bidrar den frivillige ca. 3 timer hver andre uke. Noen ønsker å bidra over tid – andre jobber mer intensivt i en avgrenset periode.

Som frivillig bidrar du i en av våre aktiviteter. Våre frivillige rekrutteres blant trygge, voksne kvinner og menn.

Det er mange aktiviteter du kan involvere deg i som frivillig. Generelt vil det være å planlegge og gjennomføre gruppeaktiviteter og andre sosiale aktiviteter i en rusfri ramme. Du kan bidra med praktisk hjelp eller arrangere turer. Se forøvrig vår ukeplan med faste aktiviteter.

Ta gjerne kontakt om du har en kompetanse vi kan ha nytte av, eller om du sitter med gode idéer.

Kontakt frivilligkoordinator Elsbet Pilskog tlf på tlf. 48890516 eller e-post elsbet.pilskog@bymisjon.no.