Adresse: Urtegata 50, 0187 Oslo Se i kart

Postadressen vår er nå: Urtegata 50, 0187 OSLO

 

Atle Sogn (leder)

atle.sogn@bymisjon.no

Tlf 938 98 590