Fana Sparebank: En ny begeistring blant de ansatte

Da byen gjorde seg klar til sykkel-VM i Bergen 2017, ville Fana Sparebank gi en fest til de som kjente seg litt på siden av det hele. En gatefest ble startet på ønsket om et tettere samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Fana Sparebank og Kirkens Bymisjon møttes under sykkel-VM i Bergen 2017, og arrangerte sammen en felles gatefest i bakgården til Korskirken.

I mars 2018 ble det formelle samarbeidet mellom Fana Sparebank og Kirkens Bymisjon inngått. For Fana Sparebank inngår samarbeidet som et ledd i bedriftens strategi for å være en aktiv medspiller i lokalsamfunnet, ved å stille deres ressurser og kompetanse til rådighet
for samfunnsgrupper som trenger det mest. Ikke minst er samarbeidet viktig for å stimulere og engasjere ansatte i Fana sparebank.

Valg av akkurat Kirkens Bymisjon som samarbeidspartner er et bevisst verdivalg.

– Kirkens Bymisjon står for mange av de samme verdiene som Fana Sparebank. De har et stort engasjement for samfunnet vi lever i, er varme og viser medmenneskelighet. Det er verdier vi vil være med på å løfte frem, sier Lisbeth K. Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank

Samarbeidsavtalen legger spesielt til rette for medarbeiderengasjement. Engasjementet og involveringen av ansatte har allerede kommet tydelig til uttrykk gjennom deltakelse på strikkedugnader, båttur med gjester fra Møtestedet og Hallvardstuen, dugnader og gatefester i Vågsbunnen. At møtepunktene mellom ansatte fra Fana Sparebank og Kirkens Bymisjons ulike aktiviteter er viktige kommer til uttrykk på mange vis.

– Det er lenge siden jeg har møtt så mange hyggelige og takknemlige mennesker på en gang. Det fikk meg virkelig til å tenke over hvor heldig jeg selv er, og hvor lite som faktisk skal til, for å glede noen som ikke har en vanlig og enkel hverdag de fleste av oss tar for gitt. Gikk derfra med en god følelse av at jeg hadde gjort en positiv forskjell for noen den dagen, sier Anne Mette Fotland, ansatt i Fana Sparebank på gatefest.

Med et sterkt medarbeiderengasjement blir samarbeidet ekstra verdifullt. Fana Sparebank forteller om medarbeidere som kommer tilbake for å takke for opplevelser de har fått være med på, noe de ikke har opplevd tidligere.

– Først og fremst får vi stolte og engasjerte ansatte som føler at de får være med og bidra i samfunnet. Vi bruker mye tid på å ta et bevisst samfunnsansvar, og det å være med å støtte Kirkens Bymisjon er derfor perfekt for oss. Det merker vi også på de ansatte, sier Lisbeth K. Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank.

Med økonomiske støtte og oppriktig engasjement fra alle ansatte bidrar Fana Sparebank til at flere mennesker som opplever utenforskap i Bergen får en langt bedre hverdag. Samtidig får ansatte kjenne på stolthet og takknemlighet for at akkurat deres arbeidsgiver er en aktiv medspiller til en mer inkluderende og raus by.