Flytoget: Et samarbeid som gir tilbake

Flytoget lever av å frakte reisende. Likevel – eller kanskje derfor – finner de ansatte det ekstra meningsfullt å hjelpe dem som ikke har noe sted å gå.

Flytoget har samarbeidet med Kirkens Bymisjon i flere år, både økonomisk og gjennom frivillig innsats fra de ansatte. Siden Kirkens Bymisjon har mange tiltak i umiddelbar nærhet av Flytogets jernbanestasjoner, gir samarbeidet rikelige muligheter, ikke bare for å gi rene penger, men også å la de ansatte engasjere seg.

Verdi av samarbeidet for Flytoget

 • Bedre nærmiljø på og rundt stasjonene
 • Økt forståelse og medmenneskelighet
 • Intern stolthet og engasjement

Gir engasjerte medarbeidere

Denne kombinasjonen gir selskapet en viktig merverdi, mener Ida Marie Fottland, som er kommunikasjonssjef i Flytoget.

– Hvis et samfunnsansvar, som går ut over å levere en høy kollektivandel på en miljøvennlig måte, skal være bærekraftig, må vi se på hvordan vi kan skape samarbeid som gir motivasjon og effekter. Ved å bidra med økonomiske midler og engasjere våre medarbeidere, oppnår vi en «vinn-vinn-situasjon», sier hun og utdyper:

– Vi bidrar både som bedrift og som enkeltpersoner, og observerer at innsatsen bærer frukter. Da opplever igjen våre kunder; engasjerte servicemedarbeidere og et positivt stasjonsmiljø.

Løser problemer i nærområdet

Et av tiltakene Fottland trekker frem er Sporet, Kirkens Bymisjons oppsøkende arbeid på Oslo S. Her har flere av Flytogets ansatte meldt seg som frivillige, i tillegg til den økonomiske støtten arbeidsgiveren deres gir til tiltaket.

– Arbeidet til Sporet er viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. I jobben ser de jo daglig tusenvis av mennesker som er på vei et sted, men de ser også mange av dem som ikke har noe sted å gå. Da er det fint å kjenne på at man på fritiden kan bidra til at også disse menneskene kan få en litt bedre dag», sier hun.

Erfaringen og kontakten selskapets ansatte får med Kirkens Bymisjon, gir også selskapet en annen nytte.

– I møtet med mennesker som sliter eller har utfordringer der vi kan bidra, er forståelse og medmenneskelighet viktig. Gjennom samarbeidet med Kirkens Bymisjon får vi innsikt og muligheter for å utvikle denne dimensjonen hos oss selv, på en god måte, sier hun.

Gir stolthet

Samarbeidet mellom Kirkens Bymisjon og Flytoget får mange utløp også kommersielt. Selskapet har blant annet brukt skjermene om bord i togene til å reklamere for førjulskampanjen «Gled en som gruer seg til jul», og i fjor ga selskapet passasjerene mulighet til å reise gratis i bytte mot en donasjon til Kirkens Bymisjon.
Flytoget har også donert sine gamle, pent brukte iPader til organisasjonen og holdt i den forbindelse kurs for nettbrettenes nye brukere.
Også på Kirkens Bymisjons vår- og strikkedugnader stiller selskapet manns- og kvinnesterkt opp.
«Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre medarbeidere om at de er stolte over samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Det at vi som selskap tar et ansvar som går utover bare det vi er forventet å ta, betyr mye for mange. Etter vårdugnaden der vi deltok, fikk vi for eksempel høre fra en ansatt at vedkommende den dagen var ekstra stolt over å jobbe i Flytoget», sier Ida Marie Fottland.

Fakta om Flytoget

 • Et statlig eid aksjeselskap med 312 medarbeidere fra 22 nasjoner
 • Har fraktet mer enn 100 millioner reisende siden oppstarten i 1998
 • 96 prosent punktlighet
 • 97 prosent kundetilfredshet
 • 218 avganger til og fra Oslo lufthavn på hverdager
 • 16 togsett – 8 nye under levering
 • 923 millioner i omsetning

Om samarbeidet med Kirkens Bymisjon

 • Flytoget har blant annet vært med på/støttet prosjektene/tiltakene Sporet, I jobb, Safir, Strikkedugnad, Vårdugnad, Juleaksjonen, Gled en som gruer seg til jul.