Kirkens Bymisjon og Nobl

Nobl trygger og bygger samfunn sammen med Kirkens Bymisjon

Vi i Nobl har et ansvar for et trygt og inkluderende samfunn. Vi er eid av om lag 17 000 medlemmer, og felleskapet er en hjørnestein i boligbyggelagets funksjon som boligbygger og samfunnsaktør. Vi kan bidra med trygge boliger og gode og sikre bomiljø. Men, vårt samfunnsansvar stopper ikke der. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon åpner for muligheten til å forlenge vårt arbeid ved å bidra til en trygg hverdag for mennesker vi ikke så ofte møter igjennom vårt daglige virke. Vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon er mye mer enn symbolverdi, for Kirkens Bymisjon utgjør hver eneste dag en stor forskjell for mange mennesker.

Før jul i 2018 administrerende direktør i NOBL, Mona Liss Paulsen hos Kirkens Bymisjon en hel arbeidsdag. Hun jobbet blant annet på Matstasjonen og besøkte englefabrikken.

Boligbyggelaget Nobl er tuftet på en visjon om å skape boliger for alle. I dag er veien inn i boligmarkedet vanskelig for mange. Det er en realitet medlemmene våre møter og som vi i vårt arbeide er opptatt av å gjøre enklere. Veien inn i boligmarkedet er enda lengre om man kommer fra en situasjon med rus eller andre problemer som gjør at man ikke fullt ut kan bidra i samfunnet. Kanskje står en uten jobb eller et nettverk til å støtte seg på. Det sosiale nettverket og arbeidstreningen Kirkens bymisjon gir, er dermed for noen det første, største og kanskje aller viktigste steget mot den tryggheten en jobb og egen plass å bo gir.

Igjennom et slikt samarbeid håper vi å bidra til at flere kan få muligheten til å få strekke seg mot egne drømmer og mål.

Medlemsfordel hos Pedalen Sykkelverksted

Medlemsfordelen med Pedalen Sykkelverksted er med å gi Nobls medlemmer en gunstig fordel på service og reparasjon av sykkel. Medlemsfordelen er også med på å synliggjøre samarbeidet vårt med Kirkens Bymisjon og ikke minst for å stimulere til et bærekraftig levesett ved gjenbruk av gamle sykler og å ta sykkelen fatt i stedet for bilen.