Samarbeidspartnere i næringslivet i Trondheim

Kirkens Bymisjons arbeid krever langsiktig planlegging og forutsigbar økonomi. Vi ønsker derfor samarbeidspartnere som ser verdien av et samarbeid over tid,  både for samfunnet og for seg selv.

Kirkens Bymisjon jobber for å lindre nød og legge til rette for konstruktive endringer i livene til mennesker som har det svært vanskelig. For å få til dette kreves langsiktig planlegging og forutsigbar økonomi, vi er derfor avhengig av økonomisk støtte fra bedrifter som ønsker å vise samfunnsansvar.

Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å tilføre våre samarbeidspartnere kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere deres ansatte. Vi skreddersyr alltid samarbeidet til den enkelte bedrift, med vekt på hva bedriften ønsker å oppnå med samarbeidet.

Vårt arbeid understøtter også FNs bærekraftsmål  (med særlig vekt på 1, 5, 8, 10, 16 og 17), noe som bidrar til å sikre strategiske og gode samarbeidsformer. Bedrifter som ønsker å rapportere på bærekraftsmålene kan gjøre dette gjennom et samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Samarbeidspartnere bidrar med et fast beløp i en avtalt periode. Bedriften får bruke vår logo i egen markedsføring, og vi tilrettelegger også for deltakelse i vårt arbeid hvis ønskelig.

Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner, og vi kan sammen se på hvilke muligheter som foreligger for et givende samarbeid.

 

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Kari Lian, Næringslivsansvarlig
e-post: kari.lian@bymisjon.no
Tlf: 900 27 012