Sponsorlauget i Stavanger-regionen

Kirkens Bymisjon Rogaland har etablert et sponsorlaug for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet. Det er over 20 bedrifter som sammen gjør et løft for andre, for mennesker og menneskeverd. Gjennom dette gjør vi regionen til et bedre sted for alle.

Kirkens Bymisjon er til stede med flere tilbud og tiltak for mennesker som trenger det i Stavanger- regionen. Vår visjon er at mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vi skal fange opp de som faller utenfor og gi de et tilbud. I alt vårt arbeid vil vi bidra til at enkeltmennesker gis mulighet til å selv gjøre noe med sin situasjon. Kirkens Bymisjon ønsker også å legge til rette for felleskap der alle er likeverdige. Et møte kan endre et liv, flere møter kan endre et helt samfunn.

Da sponsorlauget startet opp i 2012 ble det etablert et Advisory Board som er en viktig ressurs for vårt samarbeid med næringslivet. I dag består Advisory Board av følgende personer:

  • Svein Strøm, Bavaria
  • Finn Eide, Haver
  • Ole Ertvaag/Hilde Sørås Hansen, HitecVision
  • Heidi Ravndal, Sopra Steria
  • Siri Tjelta, Vår Energi
  • Tone Samuelsen, Wintershall DEA
  • Egil Østenstad, DNB

Vi ser stadig et økende behov for våre tilbud og tiltak, og vi er derfor avhengig av gode og stabile samarbeidspartnere. Sponsorlauget gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og bærekraftige tiltak. Det er vi veldig takknemlige for.

Vi ønsker å skape et viktig engasjement hos medarbeiderne

Michael Porter skrev en artikkel i 2011 med tittel «Creating shared value». Artikkelen ble kåret til årets artikkel i Harvard Business Review. Den handler om å forstå sin bedrift i en større sammenheng enn å produsere en bunnlinje, og at det vil bety mye for vekst og produktivitet i årene fremover. Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å bidra til dette gjennom å tilføre deltakerne i sponsorlauget kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere medarbeiderne (og kundene).

Vi tror næringslivet er en av samfunnets viktigste holdningsbærere, og vårt mål er at vi sammen skal bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.