Skovheim barnehage drives av Kirkens Bymisjon og er en fireavdelingsbarnehage med heldagstilbud for 54 barn fra 1 - 6 år. Dette er et sted for gode møter i hverdagen mellom store og små.

Faglig sterkt – nærhet til nærmiljøet
Vi ønsker å være en barnehage for alle barn i nærmiljøet. Vi ønsker å levere et faglig godt tilbud som foreldrene er fornøyd med og personalet trives med og er stolte av. Vi vet at dette vil kreve endringsdyktighet og tilpasningsevne på mange plan.

Visjon: ”Gode møter i hverdagen”
I Skovheim barnehage vil vi ta vare på de gode møtene mellom små og store mennesker i hverdagen og bestrebe oss på kvalitet i disse situasjonene. I samarbeid med barn, foreldre og hverandre skal vi strekke oss mot «de gode møtene» som er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Skovheim – et unikt område

Skovheim-området ligger sentralt på Nordstrand mellom Sæter og Kastellet. Gangavstand til trikk og nærbutikker. Området rommer flere av Kirkens Bymisjons tilbud, med bl.a Skovheim barnehage, Skovheim Allsenter, Sameiet Skovheim Eldrebolig, Nanna Maries Hjem og Lauras Hus.

Skovheimeiendommen og -området ble gitt som en gave fra familien Scheibler, og hadde som formål å være et hjem og hjelpe vanskeligstilte piker i utdannelse. Ide og oppbygging av skovheimområdet er unikt. Det ligger svært godt til rette for utvikling av det sosiale nettverk på tvers av generasjoner. Denne fine konstellasjonen av unge familier og eldre gir gode muligheter for mange treffpunkter på tvers av generasjonene. Målet med disse møteplassene er å gjøre ting sammen. Hovedintensjonen er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen.

Målsetningen for Skovheimområdet er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen

Under følger resultatene etter brukerundersøkelse blant foreldrene i Skovheim barnehage 2016

Skalaen går fra 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelsen 2017

Svarprosent: 80%

 • Ute- og innemiljø 4,2
 • Relasjon mellom barn og voksen 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,5
 • Barnets utvikling 4,7
 • Medvirkning 4,3
 • Henting og levering 4,6
 • Tilvenning og skolestart 4,5
 • Tilfredshet 4,5

Priser og søknadsskjema

Oppholdsbetaling pr. 1.1.17

Pris for opphold er kr. 2730,- pr. mnd.

Prisen for opphold kan være høyere enn makspris dersom barnehagen ellers står i fare for å bli nedlagt av økonomiske årsaker, eller dersom kvaliteten på barnehagetilbudet vil rammes. Foreldrerådet må samtykke til høyere oppholdsbetaling.

Om mattilbudet:

Pris for mat kommer i tillegg til oppholdsbetaling.
Pris for mat er kr. 285,- pr. mnd

Tre smøremåltider i uken og et varmt måltid pr uke. Melk til alle måltider. En dag er tur dag og barna har da med matpakke.

Redusert pris for barnehageplass

Du kan få redusert pris dersom :

 • Barnet har søsken i barnehagen
 • Foresatte har lav inntekt

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/

Dersom du ønsker å søke plass i Skovheim barnehage til ditt barn, må du søke på ordinært vis gjennom Nordstrand Bydel. Søknadsskjema finner du på nettet eller ved å henvende deg til bydelen eller oss. Trykk her for søknadsskjema »»  

54

barnehageplasser

13

ansatte