Sofienberghjemmet ligger sentralt i Oslo. Med Sofienbergparken rett utenfor døren, kan vi året rundt se og oppleve de ulike årstidene og det yrende livet på Grünerløkka.

«Det åpne sykehjemmet» hos Kirkens Bymisjon tar utgangspunkt i et helhetlig syn på personens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom livet.

Modellen bidrar til personsentrert omsorg og faglig helhetstenkning. Det åpne sykehjemmet tar vare på balansen mellom hensynet til at sykehjemmet skal være et hjem med hjemlige omgivelser og samtidig en helseinstitusjon.

Våre tjenester:

Søk sykehjemsplass i Kirkens Bymisjon

Les mer her