Aktivitetsavdelingen består av en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Fysioterapeuten og ergoterapeuten bistår på sykehjemsavdelingene og dagsenteret. Arbeidet består blant annet av individuelt tilpasset trening, oppfølging, gruppetrening, personalveiledning, forebyggende arbeid og administrering av hjelpemidler.

Vi kartlegger fysisk og mental funksjon, samt tilrettelegger ut i fra beboers funksjonsnivå. Vår hovedoppgave er å bidra til at beboerne skal bli så selvstendige som mulig. Fysio.- og ergoterapeuten har et nært tverrfaglig samarbeid med lege, pleiere og annet personalet på sykehjemmet.

Vi holder til i første etasje hvor vi har kontorer og en treningssal som blir flittig brukt.

Lederen for aktivitetsavdelingen er Ingrid Gulowsen.