Sofienberg dagsenter er et tilbud til eldre hjemmeboende i bydel Grünerløkka. Vi har 25 ordinære dagsenterplasser samt 5 forsterkede plasser.