Sofienberghjemmet består av fem avdelinger, tre somatiske avdelinger, en avdeling for mentalt klare og en skjermet enhet for personer med demens. Det er 17 enerom i hver avdeling og to fellesstuer.

Et helhetlig tjenestetilbud sikres gjennom tverrfaglig kompetanse. Sykehjemmet prioriterer å utvikle et sterkt fagmiljø innen helse, personsentrert omsorg, pleie og demens. Når livet går mot slutten skal vi tilrettelegge for god omsorg og samarbeide med pårørende.

I tillegg til sykehjemmets helsefaglige personell, har vi en dyktig kultur- og frivilligleder. Vi vektlegger kulturopplevelser med respekt for  beboerens ønsker og behov, der fokuset er personsentrert.

Vi jobber målrettet for at sykehjemmet skal være et møtested i nærmiljøet: Arbeid med frivillighet, kultur, nærmiljø, nettverk og pårørende er pilarer i satsingen.

Det åpne sykehjem – et møtested i nærmiljøet

Det åpne sykehjemmet forebygger at livet på institusjon blir en lukket verden avsondret fra det øvrige livet i nærmiljøet. Ved å åpne opp får den enkelte bruker og pårørende økt tilgang til meningsfulle opplevelser i fellesskap med andre. Samtidig forsterker og muliggjør det et levende og livskraftig frivillig arbeid.

Det åpne sykehjemmet bidrar til at relasjoner skapes og nettverk bygges mellom mennesker.

Sofienberghjemmet har en flott sansehage som benyttes flittig gjennom året. I samme bygg finnes også Engelsborg Ressurssenter med kafé og aktivitetstilbud, svømmebasseng, frisør og fotpleier.