Familiene kan ikke søke om plass selv, men kan søke via barneverntjenesten eller sosialtjenesten.

Last ned vår brosjyre.

Familier fra Oslo:

Barneverntjenesten søker via:
Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Inntaksavdelingen
PB 6726 St. Olavsplass, 0130 Oslo

Familier fra landet for øvrig:

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat).
  • NAV og kommunal barneverntjeneste.

Det kan søkes om:

  • Utredningsopphold.
  • Veiledningsopphold.
  • Korttidsopphold.
  • Soning.