Hver søndag i perioden oktober til mai møtes fattige tilreisende EØS-borgere som oppholder seg i Drammen til et sosialt fellesskap i Aktivitetskafeen.

Søndag er en stille dag for tilreisende som oppholder seg i byen. På Aktivitetskafeen kan de møtes til et avbrekk fra hverdagen. Tilbudet er gratis.

Hva gjør vi?

  • Lager mat og spiser sammen.
  • Enkel språkopplæring.
  • Spiller kort/spill.
  • Informerer om krav og rettigheter.
  • Informerer om tilbud i byen.

I alt arbeid rettet mot fattige tilreisende EØS-borgere i Drammen er det ansatt rumensktalende miljøarbeidere.

ÅPNINGSTID:
Søndag: 1700-2000 (ca.)

Kirkens Bymisjon har også disse tilbudene til fattige tilreisende EØS-borgere: