Sosionomtjenesten

Vi er lett tilgjengelige og har kort ventetid. Vi prioriterer å gi god tid til hver enkelt.

Sosionomtjenesten er et tilbud til bydel Grünerløkkas innbyggere over 65 år. Du kan få time på kontoret på Engelsborg eller vi kan komme hjem til deg. Vi har taushetsplikt.

Hva kan vi tilby:

  • Støttesamtaler, råd og veiledning i en krevende/utfordrende livssituasjon: Overganger i livet.
  • Veiledning og praktisk hjelp med økonomi, Hjelper til praktisk med nettbank og i andre digitale portaler.
  • Søknader ang bolig og helse opp mot kommunale og statlige ordninger
  • Informasjonsbesøk seniorveiledertjeneste.
  • Informasjon om bydelens aktivitetstilbud til seniorer.

I snart førti har sosionomtjenesten  på Engelsborg ressurssenter  veiledet og gitt støtte til pensjonister  i bydelen.  Ideen var at der var  letter for mange pensjonister å ta kontakt med sosionomene på eldresenteret fram for å finne fram til og  oppsøke forskjellige  offentlige kontoret.

Vi ønsker at bydel Grünerløkkas innbyggere over 65 år skal være selvstendig, forbli selvhjulpen, klare deg selv lengst mulig og samtidig motivere til å bruke hjelpetiltak og aktivitetstilbud. Forebygge ensomhet og føle seg sett og føle at det er bruk for en/at du har ressurser du kan bruke.