Sosionomtjenesten

Vi er lett tilgjengelige og har kort ventetid. Vi prioriterer å gi god tid til hver enkelt.

Sosionomtjenesten er et tilbud til alle over 65 år i bydel Grünerløkka. Du kan få time på kontoret eller jeg kan komme hjem til deg.

Jeg kan tilby:

  • Støttesamtaler, råd og veiledning i en krevende livssituasjon eller om du er i en overgangsfase i livet.
  • Veiledning i forhold til økonomi, Hjelp i nettbank og andre digitale portaler.
  • Søknader ang bolig og helse opp mot kommunale og statlige ordninger
  • Seniorveiledertjeneste – informasjonsbesøk.

Tilbudet er gratis og jeg har taushetsplikt

Elin Prestesæter 47 48 67 44  elin.presteseter@bymisjon.no