en mindreårig asylsøker serverer gjester på St.hansheugen seniorsenter til god stemning. Bilde

St. Hanshaugen seniorsenter – en trygg base for EMA (enslige, mindreårige asylsøkere).

Gjennom innsats de siste årene har seniorsenteret etablert seg som en trygg base for ungdommene i EMA her i Bydel St.Hanshaugen. Mellom 10 og 15 ungdommer bruker stedet og opplever den nødvendige trygghet, hjelp og støtte som må ligge til grunn for at et slikt arbeid skal fungere. Vi arrangerer søndagsmiddager jevnlig, hvor ungdommene har medansvar for hele gjennomføringen. Hver onsdag ettermiddag gir folket her leksehjelp til ungdommene. Dette er et vinn, vinn prosjekt som vi tror har stort potensiale. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Nå ønsker vi å rekruttere flere seniorer som har tid og lyst til å være sammen med en ungdom noen timer i måneden. Aktiviteter vi vil starte opp med nå er:

  • Fisketurer
  • Sjakk
  • Svømmekurs (vi har egen instruktør)

Hovedmålet med prosjektet er å aktivisere, utfordre og myndiggjøre hjemmeboende seniorer til å bidra for at språkutvikling og integrering hos enslige, mindreårige skal lykkes.

Vil du vite mer, ta kontakt med oss!