Frivillig for et bedre nærmiljø

Gjennom lavterskelaktiviteter og møteplasser ønsker vi å skape et godt og inkluderende miljø i Stovner bydel.

Vi ønsker å bidra til å legge til rette for gode møter mellom mennesker som vanligvis ikke treffes, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.

Vi har nærmiljøaktiviteter som er åpne for alle, og tilbyr også prosjekter som er målrettet mot spesielle grupper og behov.

 

 

 

Våre nærmiljøaktiviteter inkluderer:

 • Tirsdagslunsj - kom og bli kjent med oss!

  Tirsdagslunsjene er et åpent, uformelt og hyggelig treffpunkt for frivillige og andre som er tilknyttet Stovner Frivilligsentral. Kom gjerne innom for å hilse på frivillige og ansatte ved sentralen, og få mer informasjon om mulighetene for frivillig arbeid.

  Lunsjen koster kr. 30, og serveres av våre frivillige kl 12.

 • Hobbygruppe

  Etter tirsdagslunsjen møtes frivillige og deltakere av hobbygruppa kl. 13 for å lage vakre ting sammen. Frem mot høytider, lager hobbygruppa påske- og julegaver som gis til de som får besøk av våre frivillige.

 • Norsk språktrening

  Tid: Tirsdager kl. 13-14 (kun kvinner) og kl. 17-19 (åpent for alle).

  Hver tirsdag samles en samtalegruppe for alle som ønsker å praktisere muntlig norsk i hverdagssituasjoner.Gruppene ledes av frivillige og deles opp etter nivåer basert på deltakernes kompetansenivå.

  Tilbudet er åpent for alle og krever ikke påmelding.

 • Besøkstjeneste

  Som besøksvenn drar man på regelmessig besøk til personer som av ulike grunner har behov for besøk. Frivillige kan besøke enkeltmennesker i deres hjem eller være turfølge.  Med besøkstjenesten ønsker vi å bidra til økt livskvalitet og trivsel for innbyggere i Bydel Stovner.

  Stovner Frivilligsentral er en del av Nettverket for besøkstjenester i Oslo. Gjennom deltakelse, samarbeid og engasjement i nettverket tar besøksvirksomhetene sikte på at tilbudet i Oslo skal bli bedre, både for besøksmottakerne og de frivillige besøkerne. Nettverket arrangerer fem faste temakvelder i året.

 • Følgetjeneste

  Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral om å formidle hjelp til personer som trenger følge til legebesøk eller hjelp til enkle, praktiske oppgaver i hjemmet.

 • Turgruppe

  Annenhver onsdag møtes en turglad gjeng for å besøke mange av Oslos severdigheter. Alle turer starter fra billettautomaten på Stovner T-bane kl. 10.30 hvis ikke annet er oppgitt i programmet.

  Turgruppa ledes av en av våre entusiastiske frivillige og er åpen for alle. Enkelte turer krever påmelding (se program).

 • TV-aksjonen

  Stovner frivilligsentral har ansvar for rekruttering og organisering av frivillige bøssebærere under TV-aksjonen, i samarbeid med den lokale TV-aksjonskomiteen. Ta kontakt hvis du vil bli en del av vår mangfoldige og engasjerte komité!

 • "Det er spennende å dele interessen med andre som er nysgjerrige på Oslo."

  frivillig leder av turgruppa

I tillegg til våre næraktiviteter, springer mange andre prosjekter ut fra vår frivilligsentral på Stovner senter:

Et ledertreningsprogram for unge mellom 17 og 22 i Stovner og Groruddalen.

Familiestøtteprogram for småbarnsfamilier

Et ferietilbud for barnefamilier i Bydel Stovner, som er planlagt og iverksatt av unge frivillige.

Sosialt nettverk for nyankomne flyktninger og mennesker som har kommet for familiegjenforening.