Fra strategi til handling

Strategien omsettes til handling på alle nivåer i organisasjonen. Den preger handlingsplanene våre og vi har hatt vår første rapportering på ny strategi. Her finner du diverse maler, verktøy og presentasjoner som kan være nyttige for deg.

INNBLIKK – strategi på Workplace!

Med dette konseptet ønsker vi å gi ansatte i Kirkens Bymisjon påfyll av relevante temaer fra strategien vår gjennom hele året. Det vil primært være morgensendinger som varer maks 30 min og vi håper det kan kombineres med lav puls og en kopp kaffe. Vi planlegger for kort, konsist og konsentrert. Se sendingene direkte eller i opptak senere!

Første episode av Innblikk – Aktuell strategiprat om å bygge fellesskap gjennom felles aktiviteter finner du her.

Andre episode av Innblikk – Aktuell strategprat om å skape bevegelse gjennom samskaping finner du her.

Tredje episode av Innblikk – Aktuell strategiprat om å bygge fellesskap og antirasisme finner du her.

Fjerde episode av Innblikk – Aktuell strategiprat om å styrke bærekraft gjennom arbeid med FNs bærekraftsmål

 • Mal for handlingsplan

  Last ned
 • Mal for rapportering

  Her er en mal for rapportering etter handlingsplaner for alle nivåer i organisasjonen vår.

  Mal for handlingsplan
 • Strategirapport 2022

  Last ned
 • Strategirapport 2020-2021

  Last ned

Innhold fra strategifestivalen 2022

Første uka i februar 2022 arrangerte vi andre runde med strategifestival. I hele bredden av vårt arbeid vil vi bygge fellesskap, styrke bærekraft og skape bevegelse. Strategien er et verktøy som viser oss veien. På strategifestivalen lærte våre ansatte mer om hvordan vi arbeider med å omsette strategien til handling.

Her kan du se alle sendingene:

Innhold fra strategifestivalen 2021

14. januar 2021 fylte strategien vår et år. Et helt år med vår første nasjonale strategi måtte feires med brask og bram! Derfor inviterte vi alle ansatte til Kirkens Bymisjons strategifestival. I to uker fylte vi vår interne kommunikasjonskanal, Workplace, med faglig innhold med eksterne og interne foredragsholdere. På agendaen sto blant annet bærekraft, barn og unge, diakoni og antirasisme.

Her kan du se alle foredragene:

Implementering i faser

Ressursnotater og nyttige lenker

Livssynsåpen Diakoni 

Her finner du en veileder til Kirkens Bymisjons formål, visjon, oppdrag og strategi.

Vi har et diakonalt oppdrag. Les mer om diakoni i Den norske kirkes plan for diakoni.

Bærekraft i Kirkens Bymisjon

Her finner du Kirkens Bymisjons veileder til hvordan å jobbe med bærekraftsmålene.

Ett av innsatsområdene våre er «STYRKE BÆREKRAFT». Les mer om FNs bærekraftsmål.

Les mer om bærekraftsmålene i Bærekraftsboka utgitt av Den norske kirke med flere.