Et senter for kulturelle arrangementer, musikk, dans, diktlesing - og en enkel matbit.

Svend Foyns bedehus i Øvre Langgate 11 ble overdratt til Kirkens Bymisjon i 2009 av Svend og Lena Foyns minnefond. Her finner du et fast ukentlig tilbud med alt fra «åpen scene» til arrangementer med kjente artister. Det er også enkel servering.

"Det er ikke økonomien som skal styre hvorvidt man kan få oppleve god kultur."