Pårørendekurs

for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer

A-senteret inviterer hvert halvår til åpent kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Spørsmålet om hva rusmiddelproblemer dreier seg om, besvares ofte ut fra konsekvensene for vedkommende som har de problematiske rusvanene. Et rusmiddelproblem er imidlertid sjelden en privatsak. Nære relasjoner kan lide og de pårørende kan få egne vansker.

A-senteret inviterer til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Pårørende vil i denne sammenheng innebære partnere, kjærester, søsken, foreldre og personer som har vokst opp med rusmiddelproblemer i nær familie. Vi ønsker at kurset skal bidra til økt kunnskap om rusmiddelproblematikk, typiske konsekvenser for pårørende og informasjon om hjelpeapparatet. Kurset vil inneholde undervisning med rom for dialog og spørsmål fra deltakerne.

Her er informasjon om kurset for høsten 2017:

Tema: rusmiddelproblemer sett i et familieperspektiv, pårørendes rolle og reaksjoner, veier inn i hjelpeapparatet, ulike tilbud til pårørende, forståelse av avhengighet, endringsarbeid, rusproblemer og fysisk/psykisk helse.

Tidspunkt: Tirsdag 24. og 31. oktober og 7. og 14. november fra kl. 17 til 19.

Sted: Undervisningsrommet 5. etg, A-senteret, Maridalsveien 176a, 0406 Oslo.

Kursansvarlig: psykolog Veslemøy Merton, poliklinikken, A-senteret.

Påmelding: Ring 23 26 50 00 eller send epost til veslemoy.merton@bymisjon.no

Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Se for øvrig vår hjemmeside for mer informasjon om A-senteret!