Pårørendekurs

for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer

A-senteret inviterer hvert halvår til åpent kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Spørsmålet om hva rusmiddelproblemer dreier seg om, besvares ofte ut fra konsekvensene for vedkommende som har de problematiske rusvanene. Et rusmiddelproblem er imidlertid sjelden en privatsak. Nære relasjoner kan lide og de pårørende kan få egne vansker.

A-senteret inviterer til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Pårørende vil i denne sammenheng innebære partnere, kjærester, søsken, foreldre og personer som har vokst opp med rusmiddelproblemer i nær familie. Vi ønsker at kurset skal bidra til økt kunnskap om rusmiddelproblematikk, typiske konsekvenser for pårørende og informasjon om hjelpeapparatet. Kurset vil inneholde undervisning med rom for dialog og spørsmål fra deltakerne.

Her er informasjon om kurset for våren 2018:

Tema: rusmiddelproblemer i et familieperspektiv, pårørendes rolle og reaksjoner, ulike tilbud til pårørende, forståelse av avhengighet og endringsarbeid, rusproblemer og fysisk/psykisk helse.

Tidspunkt: Tirsdag 27. februar, 6., 13. og 20. mars 2018 fra kl. 17 til 19.

Sted: Undervisningsrommet 5. etg, A-senteret, Maridalsveien 176a, 0406 Oslo.

Kursansvarlig: psykologspesialist Veslemøy Merton, poliklinikken, A-senteret.

Påmelding: Ring 23 26 50 00 eller send epost til veslemoy.merton@bymisjon.no

Kurset er gratis og du trenger ingen henvisning.

Se for øvrig vår hjemmeside: www.bymisjon.a-senteret.no