Aktivitet for sosialhjelp

Aktivitet for sosialhjelp er et tiltak i samarbeid med NAV Drammen. NAV setter vilkårene om aktivitetsplikt for å motta stønaden. Arbeidstiden er mandag til fredag 0800 - 1500.

Hovedmålgruppen er unge i alderen 18 til 30 år som står uten aktivitet, være seg arbeid eller skole. Varigheten på tiltaket er 4 til 6 uker med muligheter for forlengelse. Aktivitetskafeen (lenke) er oppmøtested og base for tiltaket.

Vi etterstreber å bli godt kjent med den enkelte i kartleggingsfase, i forhold til iboende ressurser og eventuelle utfordringer. Sammen skal vi finne en mest mulig riktig vei videre.

Aktivitets, – og arbeidstreningsarenaer:

 • Vaktmestertjenesten
 • Bruktbutikken – Gjenbruket
 • Aktivitetskafeen – kjøkken/kantine
 • Sykkelverkstedet Pedalen
 • Jobbsøk, karriereveiledning, CV
 • Aktivitetstilbud på ettermiddager/helger

Ved endt periode sendes det rapport til NAV om videre anbefaling, i samarbeid med deltaker. Det er daglig oppmøteplikt og eventuelt fravær må dokumenteres. Vi har tett samarbeid med oppfølgingstjenesten, psykisk helse, senter for rusforebygging, Ungdomstorget, DPS med mer.

Ikke bare å sitte og få penger!

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt

 • Åpningstider

  Mandag til fredag: 0800 – 1530

 • Besøksadresse

  Thornegata 26
  3015 Drammen

  Se i kart
 • Postadresse

  Postboks 1000, Bragernes
  3001 Drammen