Akuttilbud for bostedløse migranter

Sanitæranlegg og nødovernatting

Kirkens Bymisjon drifter et sanitær- og nødovernattingstilbud for EØS-borgere som oppholder seg i Kristiansand primært for å tigge.

Dette er et humanitært tiltak i samarbeid med Røde Kors og Frelsesarmeen - samt Kristiansand kommune.

Målet for disse to lavterskeltilbudene er å gi tiggerne som oppholder seg i Kristiansand en mer verdig hverdag. Sanitæranlegget er åpent hele året og er en enkel brakke med dusj og toalett.

Nødovernattingstilbudet er åpent i vintermånedene når det er for kaldt å sove utendørs.

Organisasjonene har gjennom dette fellesprosjektet, og andre egne tiltak, fått god kjennskap til de ulike familiene/gruppene og god kontakt med personene i miljøene. Dette gjør at arbeidet blir lettere å organisere og utfordringer som måtte oppstå kan håndteres løpende.
Tilbudene kan driftes med relativt små ressurser og likevel fungere veldig godt. I følge politiet gir det en positivt effekt på konfliktbildet i byen og det samme erfarer vi som jobber med målgruppen.

Enkle humanitære tiltak som dette er med på å forbedre forholdene til denne gruppen betraktelig.

Fattigdoms­tiltak

Kirkens Bymisjons arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Les om hvordan vi gjør det her!

Les mer om Fattigdoms­tiltak

Kristiansand

Alle har behov for å bli sett og hørt. Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende. Kirkens Bymisjon er til for dette.

Hva gjør vi i Kristiansand