Albertine

bistår mennesker tilknyttet prostitusjon og menneskehandel

Albertine er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner og menn med prostitusjonserfaring – både knyttet til gateprostitusjon, innendørsprostitusjon og menneskehandel.

Albertine skal avdekke og synliggjøre hvordan prostitusjon foregår i regionen, støtte kvinner med prostitusjonserfaring og bidra til at kvinner ser alternativer. Albertine driver både oppsøkende virksomhet på kveldstid og et dagtilbud. Målet er å møte kvinnene der de er, hjelpe dem til å ta vare på egen helse og motivere dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Målgruppe

Vi bistår alle som ønsker kontakt med oss, uavhengig alder, kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering, og uavhengig årsak til, eller hvor en er i forhold til, egen prostitusjon.

Noen som bruker oss er i aktiv prostitusjon og ønsker ikke å slutte, noen er i en situasjon der en ønsker å slutte med prostitusjon og noen har lagt prostitusjon bak seg.

 

Albertine arbeider ut fra tre målområder:

Oppsøkende arbeid

 • Albertine vil kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og gjennom oppsøkende arbeid etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring.

Oppfølgende arbeid

 • Albertine vil bistå enkeltpersoner og grupper ut fra egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud.

Sosialpolitisk arbeid

 • Albertine vil, med et grunnleggende fokus på å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon, arbeide sosialpolitisk gjennom å systematisere og dele erfaringer og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt.

Prostitusjon

Kirkens Bymisjon har tilbud til personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Vårt grunnleggende fokus er skadereduserende arbeid og å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon.

Les mer om Prostitusjon

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt

 • Åpningstider

  Hverdager: 09.00 – 15.00

 • Adresse

  Kongsgata 48, 4005 Stavanger

  Se i kart